سایت سرگرمی تفریحی

اس ام اس تنهایی

های-عاشقانه-5

با دکمـــه ی ِ احســـــاس
بـاز می کنـــم پیراهـــن ِ رویــاهـایم را
و قــدم زنــان تا بـن بــست ِ مهتـــــاب
با تـو به عشـــــــق بــازی ِ یکــــــــ شـب مهتـــابی مـی روم

=============

ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻗﺸــــﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ
ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ

=============

ﺻﺒﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﻇﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ
ﻋﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺷﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻭ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ

=============

اوج خوشبخـتی ستـــ

وقتـی کسی بـاشد

که تــــــــــــو را

آنگونــه دوستــ داشتـه باشـد

که دلتــ میـخواهــد

=============

گاهــی فکـر میکنم کــار تـــو “ســـــخــــت تر” از مـــن است !!
مـن یـــــک دنـــیا دوستت دارم …
و تو زیر بـار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمیکنی …

=============

یک روز حسرت خواهی خورد!
روزی که درآغوش دیگری …
با فکر کردن به من آرام میشوی!

=============

من که به هیچ دردی نمیخورم …
این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند

=============

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ….

از دلـتـنـگـی ام …

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …

خـوابـت را بـبـیـنـم …

مـیـفـهـمـی ؟!!

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

=============

ﭘﯿﺎﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﮕﺮﯾﯽ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﻟﯿﻞ
ﺁﻧﻬﻢ ﺍﺯ ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﺯ

=============

‎حال من تماشایئســــــــتیک امشب ….
حال مـــــــرا نقاشی کن !

خیلی سخته دلت “بودنش” رو بخواد
وقتی داری به “نبودنش” عادت می کنی…

=============

ﺑﻼﺗﻜﻠﯿﻔﻢ !
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻜﻪ
ﻗﻬﺮﯼ ﻫﻨﻮﺯ ؟ !
ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﻨﻮﺯ ؟ !
ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻨﻮﺯ ؟ !
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻬﻤﻢ ﻫﻨﻮﺯ ؟ !
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ . . .
ﺑﻼﺗﻜﻠﯿﻔﻢ …
ﻣﯿﻮﻥ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ ” ﺁﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ” ؟
ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ …
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ ﻫـﻨــــــــــــﻮﺯ

=============

=============

همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ

=============

گـاهــی لال مـی شود ، آدم
حـرف دارد
ولـی
کلمه نـدارد

=============


مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد!
تشنه که شدی مراقب باش !
عجیب وحشی ام

=============

تنها یک حرف مرا آزار می دهد..

حتی یک کلمه هم نمیشود!

تنهایک حرف مرا هرروز غمگین تر می کند..

تنها…یک”ن”که در ابتدای “بودنت”نشسته است!

=============

قهر که می کنی
بی حواس ترین آدم روی زمین می شوم
آنقدر که
دست نوشته هایم را توی یخچال پیدا می کنم
بشقاب غذای دست نخورده ام را در کتابخانه!

=============

یکی میپرسد اندوه تو چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

برایش صادقانه مینویسم

برای آنکه باید باشد و نیست …..

=============

اولش دلت برا اون “آدم” تنگ میشه…،
بعد برا “اون روزاتون” تنگ میشه…،
آخرش…
دلت برا خودت تنگ میشه،…آدمی که تو اون روزا بودی…!!!

=============
چه تقدیر بدیست!!!
من اینجا
بی تو میسوزم
و تو
آنجا با او میسازی!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نـويسنـده: admin
تـاريـخ: مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان