سایت سرگرمی تفریحی

این گل صاحب دارد (عاشقانه)

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

یکـــــــ گُل را تصـــــور کن !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

گُلــی کـه با تمـــام ِ وجــــود می خواهــی اش …

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

دلت ضـعـف می رود بـرای شَهـدَش کـه کـامَت را شیـریـن کنـد …
عطـــرش کـه مستـت کنـد…

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

و زیبــــایی اش که صفــابخـش حیـــاتـت باشـد …
بنـد بنـدِ وجـــــودت می خـواهـد بچینـی اش …

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

ولـی …
از تـرس اینـکه مبــادا پـژمـرده اش کنی !
با حســـــرت از دور فـقـط تمــــاشـــایش می کنی …

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

چـون اگـر حتـی یکــــــ گلبــــرگ از گلبــــرگهایش کـــم شود !
هـرگـز خــودت را نخـواهـی بخشـیـد …. !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

از ســـوی ِ دیگــــر …
فکـر دست های غـریبـــــه کـه هـر آن ممکن است گلترا بچینند دیـوانـه ات می کند !!

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

جـز خـودت و خُـــدا کسـی نمی داند که جـــانت به جـــان ِ آن گُلبستــه است …
و تـو داری با ایـن تــرس روزهـا را به سختـی شَب می کنی …

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

و آرزو داری ای کـــاش می شد تابلـــویی بود کنـار گُلت که رویش نوشتـه بود :

این گُل صــآحب دارد . . . !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نـويسنـده: sorna
تـاريـخ: مهر ۷ام, ۱۳۹۲
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان