سایت سرگرمی تفریحی

دل نوشته های زیبا

عشق تو !

عبور ماه است از خیابان 

در شب حکومت نظامی 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

دست های اورا کـــــــه گرفتـــــی

دیگـــر به مـــن نگاه نکن ….

نگاه تـــو …

بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد ….

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

چه خوب است که هستى …

وقتى که هستى ورود هر غریبه اى به این سراى پر از تو ممنوع میشود …

و این براى بیتابى من تاب است 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 زمستــــان و تابستــــان نــــدارد

 نباشــــــــی

چهــــار ستــــونِ بدنــــم میلــــرزد ……….!

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

اگــــــــــــر با من راه می آمــــــــــــدی

تمــــــــــــام شهر را جــــــــــــاده میکردم

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

در هم گره مـے خورند, مـے پیچند

میبینـے

وقتـے نیستـے

حتـے موهایم هم بـے تابـے مـے ڪـنند

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

چه زیبا می بافی

دار من را

تو،

با تارهای گیسویت

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 زیبایی ات 

دیکتاتوری است 

که کلمات را در من به گلوله می بندد 

  هر لحظه

 شعری در من شهید می شود

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

چقـــدر زیـــادی !

آنقــــدر ..

که نمـــیتوان ..

تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

بـا هیچ مزه ای عوض نمی کنم

 نمکـ ِ چهره ات را

امـا متعجبم از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ  در این نمکـ زار

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

برای مَن 

همین از تو گفتن ! 

“زندگیست”

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

تو

نه مهتاب

و

نه خورشیدی

و

نه دریائی

تو همان ناب ترین جاذبه ی دنیایی…

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

کاش می شد که کسی می آمد

باور تیره ی ما را می شست

و به ما می فهماند

دل ما منزل تاریکی نیست

اخم بر چهره بسی نازیباست

بهترین واژه ،همان لبخند است

که ز لبهای همه دور شده ست

کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

بـیــا

ایـن هــوا، هـوای خوبـی اسـت

بـرای دلــتـنـگ بـودن …

مـن بـغـض هایـم را

بـا روح زخمـیـم می آورم ،

تـو آغـوشـت را، بـا بـوسـه هایـت …

بـگـذار دسـت کشیـدن از تــو

هـمچنـان غیـر مـمکـن بـاشـد!

بـیــــــــا …

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نـويسنـده: sorna
تـاريـخ: شهریور ۶ام, ۱۳۹۲
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان