سایت سرگرمی تفریحی

عکسهایی بعد از حمله پلیس به یکی از سرکردگان مواد مخدر

د

Photos of a Mexican Drug Lord’s home after being Raided….
عکسهایی بعد از حمله پلیس به یکی از سرکردگان مواد مخدر
Home of a Mexican Drug Lord being raided خانه یک سرکرده مکزیکی قاچاق مواد مخدر
Description: 
cid:1.1743118243@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Yes, That is cash piled on that table in the background!
بله آنچه که در پس زمینه روی میز می بینید پول نقد است.!ا
Description: 
cid:2.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Just a small collection of guns – these people are not really dangerous at all…..
یک کلکسیون کوچک از اسلحه این افراد به هیچ وجه خطرناک نیستند!ا
Description: 
cid:3.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Yes, that is real gold on these guns!
بله اینها اسلحه هایی از طلای واقعی هستند
Gold and Titanium 45 Calibre semi automatic pistols – they found 16 like this
تپانچه نیمه اتوماتیک کالیبر ۴۵ از طلا و تیتانیوم- ۱۴ عدد از اینها در خانه وجود داشت

Description: 
cid:5.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Go and kill in the name of the Lord my son! There was a matched pair of these found.پسرم برو و به نام خدابکش! یک جفت از این اسلحه کشف شد

Description: 
cid:6.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
۳۵۷ Magnum semi automatic with solid gold grips.
ماگنوم نیمه اتوماتیک ۳۵۷ با دسته طلا
Description: 
cid:7.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
This guy had a better gun collection that most legitimate museums کلکسیون این مرد از بسیاری از کلکسیونهای رسمی بهتر بود!ا
Description: cid:8.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Just a quaint little villa in the hills – Drug money bought it all!
یک ویلای کوچک و غیر عادی که با پول قاچاق مواد خریداری شده.ا
Description: 

cid:9.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Man made cave and hot tub inside the home غار دست ساز و حوضچه آب گرم

A collection of exotic animals – which were cared for in the grandest fashion by the way

یک کلکسیون از حیوانات که به بهترین شکل از آنها نگهداری می شد
Description:  

cid:11.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
۸ Lions were on the property
در این ملک ۸ شیر وجود داشت
Description: 

cid:12.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
A very rare Tiger
و یک ببر بسیار نادر
Description: cid:13.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
The back yard pool
استخر حیاط پشت
Description:  cid:14.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Exotic art collection – some of which was illegal to own – some stolen کلکسیون برجسته هنری- در تملک داشتن بعضی از آنها غیر قانونی بود و برخی دزدی بودند
Description: cid:15.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
More guns than you could ever imagine!
اسلحه بیش از آنچه بتوانید تصور کنید
Description: cid:16.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
This pile of cash before it was counted was estimated to be approximately 18 Billion Dollars!
After it was counted it turned out to be a little more than 22 Billion Dollars! این پشته پول پیش از شمارش حدود ۱۸ میلیارد تخمین زده می شد و پس ازشمارش مشخص شد کمی بیش از ۲۲ میلیــــــــــــــارد دلار است!ا
Description: cid:17.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
From another angle از زاویه ای دیگر
Description: cid:18.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Guns were hidden all over the house, along with ample ammo, just in case of trouble.
اسلحه در همه جای خانه پنهان شده بود به همراه مقادیر متنابهی مهمات برای مواقع ضروری
Description: 

cid:19.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Stacks of cash were found in every nook and cranny…
دسته های پول در هر گوشه و کنار پنهان شده بود
Description: cid:20.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
This case is filled with 100 dollar Bills estimated to be 1/2 a million dollars and no
doubt headed out to make another drug by perhaps from the Columbians. این ساک با اسکناسهای ۱۰۰ دلاری پر شده بود و حدود ۱٫۲ میلیون دلار بود و بدون شک برای خرید مواد مخدر احتمالاً از کلمبیایها بود
Description:  cid:21.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
۱۸ plastic bins filled with 100 dollar bills were found… هجده کیسه زباله پر شده با اسکناسهای ۱۰۰ دلاری
Description: cid:22.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Another cabinet stack tight with cash – all 100’s. یک کابینت دیگر پر از پول نقد
Description: cid:23.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
More 100’s باز هم صدتایی
Description: 
cid:24.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
Each of these stacks of 100’s holds 250,000 (a quarter of a million dollars)!
They also had millions in Columbian money and Mexican Pesos although they preferred
American dollars for the most part.
هر کدام از این دسته ها ی ۱۰۰ دلاری شامل ۲۵۰۰۰۰ دلار (ربع میلیون دلار) است. آنها همچنین میلیونها پول کلمبیایی و پزوی مکزیکی داشتند گرچه آنها دلار آمریکا را ترجیح می دادند .
Description: cid:25.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
There were even stacks of Chinese Yen found in one closet.
در یک کمد حتی مقادیری ین چینی کشف شد
Description: cid:28.1743118244@web112316.mail.gq1.yahoo.com
They just burned it all down!
همه آنها سوزانده شد!ا
The money and valuables found in this one house alone, would be enough to pay for health insurance for every man woman and child in the USA for 12 years!
There are believed to be approximately 27 more of these houses in Mexico alone
not to mention the ones in other countries who are enriching themselves in the drug trade. These people have so much money, they make the Arab oil sheiks look like welfare recipients.
Their money can buy the best politicians, the best cops, the best judges, whatever they need they just throw down stacks of cash and it is theirs!
This is why the drug problem is so difficult to fight.
پولها و داراییهای کشف شده در این خانه به تنهایی برای پرداخت بیمه همه مردان و زنان و بچه های آمریکا به مدت ۱۲ سال کافی بود! تخمین زده می شود که ۲۷ خانه مانند این فقط در مکزیکو وجود داشته باشد لازم به ذکر نیست که کسان دیگری در دیگر کشورها خود را با پول حاصل از تجارت مواد مخدر ثروتمند می کنند این افراد آنقدر ثروتمند هستند که که شیوخ نفتی عرب در مقابل آنها صدقه بگیر به نظر می رسند. پول آنها می تواند هر سیاستمدار,بهترین پلیسها, بهترین قضات را بخرد آنها به هرچه که نیاز داشته باشند تنها دسته های پول را جلوی آنها می اندازند و آن را به دست می آورند.برای همین است که مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه دشوار است .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستـه: اخبار
نـويسنـده: sorna
تـاريـخ: مهر ۲۸ام, ۱۳۹۲
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان